Valstybės saugomi gamtos paminklai


Perkūno ąžuolas
Valstybės saugomas gamtos paminklas
Vieta: Plungės rajonas, Plungė (Žemaitijos nacionalinis parkas).
Telšių miškų urėdija.
Vietos apibūdinimas: M. Oginskio parkas
Koordinatės: X:365197, Y:6200230
Rūšis: ąžuolas
Įvedė: Daiva
 
Nuo senų amžių lietuvių garbinamais ąžuolais gėrėdavosi ištisos žmonių kartos. Perkūno ąžuolu žavėdavosi M. K. Čiurlionis, gyvendamas M. Oginskio Plungės dvare.
O legendos byloja, kad pagonybės laikais šalia Perkūno ąžuolo šventą ugnį kūrenusi vaidilutė Galinda. Vieną dieną jos mylimas išjojęs ginti tėvynės nuo kryžiuočių ir nebegrįžęs. Nuo to laiko vaidilutė vis raudojusi savo mylimojo.... Vaidila, matydamas sielvarto apimtą Galindą, mokęs ją nelieti ašarų ir teigęs, kad tik šventa ugnis galinti užgesinti žemiškąją meilę. Vieną dieną, raudančiai Galindai besėdint po plačiašakiu ąžuolu, į jį trenkęs perkūnas. Sutirtėjęs galiūnas, o į jo kamieno kiaurymes prikritę žemių, kuriose netrukus išaugo neišpasakyto grožio gėlė.
Nuo to laiko žmonės šį ąžuolą ėmė vadinti Perkūno ąžuolu.
Kiti pasakoja, kad po žemaičių krikšto prie ąžuolo buvusi užgesinta šventoji ugnis. Tai išvydęs Perkūnas perpykęs ir trenkęs į ąžuolą. Matyt, nuo to laiko iki šiol jo kamiene likusios žaibo žymės...
 
Kamieno apimtis: 530 cm
Medžio aukštis: 21 m
Turi 2 kamienus.
Augimo vietos paviršius yra nepralaidus.
 
Medis viršijo gamtinę brandą ir yra rezignacijos fazėje.
Lapuotumas yra 60% - 90%.
Yra ertmių kamieno pagrinde.
Yra paviršiaus pažeidimų kamieno pagrinde ir kamiene.
Yra plyšių kamieno pagrinde ir kamiene.
Yra liemeninis išsišakojimas su įaugusia žieve.
Yra medienai kenkiančių grybelių šaknyse, kamieno pagrinde, kamiene ir lajoje.